96kg 된 기념으로 찍은 데일리 메이크업..헤헷 YANG SOOBIN Daily makeup!!!!

오늘도 보러 와주셔서 감사합니당!!!!!!!
오랜만에 메꾸업 영상 찍어봐쯤댜!!!!!!

ขอบคุณที่มาวันนี้!!
Cảm ơn bạn đã đến hôm nay.!!
شكرا لقدومك اليوم!!
Thanks for coming today.!!